Okolí

Šiklův mlýn

Šikland je komplex zábavních areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v České republice. Největším je areál Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem, známý jako westernové městečko, další pak strašidelný zámek Draxmoor a fotopark Krokodýl v Dolní Rožínce.

Bystřice nad Pernštejnem

Správní středisko oblasti, na město povýšeno 1588. Památkami je dnes barokní kostel sv. Vavřince, pozdně gotický kostel sv. Trojice na hřbitově, budova bývalé radnice z roku 1809 (dnes Vlastivědné muzeum s regionálními sbírkami) a památkově chráněné domy na náměstí. Masarykova socha od V. Makovského stojí před Základní školou T.G.M. Z místních rodáků jsou nejznámější Izariáš Cibulka, Antonín Boček, Mudr. František Veselý, Václav Jícha.

Aušperk

Zřícenina nad říčkou Bystřicí s hlubokým příkopem, zbytkem věže a paláce.

Černvír

Původně románský kostelík se vzácnou výmalbou (pol.14.století) a dřevěný most z roku 1718.

Dalečín

Romantické zbytky hradu, opravený zámeček, gotický kostel sv. Jakuba s nástěnnými malbami ze 14. století.

Dolní Rožínka

Letní sídlo Mitrovských, čtyřkřídlý zámek s anglickým parkem, v nedalekém lesíku egyptský obelisk a klasicistní kaple Templ.

Doubravník

Pozdně gotický kostel Povýšení sv. Kříže s pernštejnskou hrobkou a řada dalších památek.

Pernštejn

Goticko-renesanční hrad, jeden z nejkrásnějších v republice, možnost prohlídky.

Pyšolice

Další zřícenina nad přehradou Vír II. S polovinou válcové věže, třemi příkopy a dalšími zbytky opevnění.

Štěpánov nad Svratkou

Městečko v hlubokém údolí Svratky, bývalé středisko železářství, dodnes slévárna šedé litiny. V okolí umělecké odlitky. Farní kostel sv. Petra a Pavla u nás v ojedinělém kubistickém provedení (1924).

Vírská přehrada

Nádrž s třetí nejvyšší hrází u nás (76,5 m)

Vitochov

Kamenný kostel sv. Michala ze 13. století s kamennou křtitelnicí, oltářem a freskami z let 1330-1340. Cyrilometodějovská tradice.

Zubštejn

Mohutná, romantická zřícenina hradu, jednoho z nejrozlehlejších ve své době. Opředen spoustou pověstí

Vyberte si z našich služeb
Máte-li zájem o návštěvu rozhledny, rezervaci ubytování, prohlédnutí okolí, neváhejte a vyberte si.

_